AYM’den İstinafa Müracaat Müddetine Ait İptal Kararı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara nazaran, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada, 5271 sayılı CMK’nın 273. hususunda yer alan, mahkemenin kararına karşı istinaf istemi için “kararın açıklanmasından itibaren 7 gün müddet tanınmasına” ait kararın iptali istemiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, istinaf kanun yoluna müracaat müddetinin, kararın açıklanmasından itibaren başladığı belirtilerek, kararın münasebetinin duruşma tutanağına geçirilmediği durumlarda gerekçeyi bilmeyen sanık istikametinden istinaf mühletinin kararın açıklanmasından itibaren başlatılmasının sanığa ağır külfet yüklediği savunuldu.

İptal istemini görüşen Yüksek Mahkeme, CMK’nın 273. unsurunun 1 numaralı fıkrasının, “İstinaf istemi, kararın açıklanmasından itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle yapılır.” biçimindeki birinci cümlesinde yer alan “… kararın açıklanmasından itibaren…” ibaresinin Anayasa’ya alışılmamış olduğuna ve iptaline karar verdi. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesinin münasebetinde, CMK’nin 232. unsurunda, lokal mahkeme kararının ana çizgileriyle duruşmada anlatılmasının, münasebetinin de en geç 15 gün içinde dava evrakına konulmasının öngörüldüğü, itiraz için taraflara müddet tavır dilekçesi verilmesi mecburiliği getirildiği belirtildi.

Başvurucunun istinaf kanun yoluna başvurma hakkını gereği üzere kullanabilmesi için kararın hangi münasebetle verildiğini bilmesi gerektiği vurgulanan münasebette, “Nitekim kanun yolunda ileri sürülecek istinaf sebepleri, kararın sadece sonucuyla değil, gerekçesiyle de ilgili olabilir. Bu bakımdan ceza yargılamasında temelli evraklardan olan ve kararın maddi ve hukuksal temelini oluşturan gerekçeyi içerir kararın kanun yoluna müracaat hakkını kullanabilmesi için taraflara bildirilmesi gerekir.” tespiti yapıldı.

Hükmün gerekçesiyle birlikte açıklanmadığı, yalnızca karar sonucunun tefhim edildiği durumlarda hak kayıplarının önüne geçilebilmesi için duruşmada hazır olan taraflara müddet tavır dilekçesi verme imkanı tanındığı aktarılan münasebette, şunlar kaydedildi:

“Hükmün gerekçesiyle birlikte açıklanmadığı, yalnızca karar sonucunun tefhim edildiği durumlarda, istinaf kanun yoluna müracaat müddetini kararın açıklanmasından itibaren başlatan ve kanun yoluna başvuracak tarafa öncelikle mühlet tavır dilekçesi, gerekçeli kararın bildirisinden sonra ise istinaf nedenlerini bildirir ikinci bir dilekçe sunma mecburiliği öngören kuralın ulaşılmak istenen hedef bakımından mecburî olmadığı, mahkemeye erişim hakkına gerekli olmayan bir sınırlama getirdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemeye erişim hakkına getirilen sınırlamayla ulaşılmak istenen legal emel ve bireylerin mahkemeye erişim hakkından yararlanmasındaki ferdî fayda ortasında makul bir orantının kurulamadığı anlaşılmaktadır. Bu prestijle kuralın, münasebeti açıklanmayan kararlar istikametinden mahkemeye erişim hakkını güçleştirdiği ve kuralla hedeflenen emele ulaşıldığında elde edilecek kamusal faydayla kıyaslandığında şahıslara çok külfet yüklediği, mahkemeye erişim hakkını orantısız, münasebetiyle ölçüsüz bir biçimde sınırladığı anlaşılmaktadır.”

Gerekçede, düzenlemedeki, “…hükmün açıklanmasından itibaren…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukukî boşluğun kamu faydasını ihlal edecek nitelikte görüldüğü, bu nedenle kurala ait iptal kararının, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği belirtildi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*