TBB: Yargı organları hak ihlali yaratamaz, Can Atalay hür kalmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle; Milletvekili Can Atalay’ın kararın verildiği 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren cezaevinden salıverilmemiş olması kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının tekrar ihlali demektir. Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması ayrıyeten vazifesi berbata kullanmadır. Yargı organlarının ortada apaçık duran Anayasa Mahkemesi kararına karşın Milletvekili seçilmiş Ş. Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren bir tavır içinde olması hukuka terstir ve hiçbir mazereti olamaz. Milletvekili Can Atalay özgür bırakılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Seyahat davasında aldığı 18 yıl mahpus cezası Yargıtay tarafından onanan ve hala cezaevinde bulunan Türkiye Emekçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili ve avukat Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararının münasebetini açıklamasının akabinde bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği’nden geldi. TTB, kısa kararın derece mahkemesine “hemen” gönderilmesinin hedefinin, kararın “gecikmeden, derhal” yerine getirilmesi ve böylelikle Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması olduğunu bildirdi.

TBB’nin Can Atalay hakkındaki açıklamasının tam metni şöyle:

“Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın ferdî başvurusu (B.B. 2023/53898) hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Şura Kararı 25.10.2023 tarihinde verilmiştir. Kısa karar örneği tıpkı gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Kısa kararın derece mahkemesine “hemen” gönderilmesinin hedefi, bu kararın “gecikmeden, derhal” yerine getirilmesi ve böylelikle Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasıdır.

Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli kararına nazaran Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa’nın 67. hususunda garanti altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve Anayasa’nın 19. hususunda garanti altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve bu nedenle mahkûmiyet kararının infazının durdurulmasını, özgürlüğünden mahrum bırakılma halinin sona erdirilerek ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanmasını çok açık olarak karar altına almıştır.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetenin 32352 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Anayasanın 153’üncü unsuruna nazaran Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetim makamlarını, gerçek ve hükmî bireyleri bağlar.

Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın kendisine gönderildiği 25 Ekim 2023 tarihinden beri Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmemiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle; Milletvekili Can Atalay’ın kararın verildiği 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren cezaevinden salıverilmemiş olması kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının tekrar ihlali demektir. Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması ayrıyeten vazifesi berbata kullanmadır.

Yargı organlarının ortada apaçık duran Anayasa Mahkemesi kararına karşın Milletvekili seçilmiş Ş. Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren bir tavır içinde olması hukuka karşıttır ve hiçbir mazereti olamaz.

Milletvekili Can Atalay hür bırakılmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu”

TIKLAYIN | AYM’nin Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararı: “Yargı, yasama dokunulmazlığının kapsamını belirleyemez”

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU YAZDI: TİP milletvekili Can Atalay için gözler “durma” kararı verilip verilmeyeceğinde

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*